Ana Sayfa / Sınava Hazırlık / Soru Bankası / İSG Deneme Sınavı 08
İSG Deneme Sınavı 08
2.8 - Oy 4

İSG Deneme Sınavı 08


27 Aralık 2014 tarihinde yapılacak olan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı için hazırlanmış olan 20 soruluk deneme sınavı aşağıda yer almaktadır.

Başarılar dileriz…

1. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli ortamdır?

A) Gereksiz hızlı çalışma
B) Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma
C) Kişisel koruyucu kullanmama
D) Yetersiz aydınlatma

2. Normlar hiyerarşisi, aşağıda hangi sırayla doğru verilmiştir?

A) Anayasa, Kanun, Tüzük, Kanun Hükmünde Kararname (KHK)
B) Anayasa, Tüzük, Kanun, Yönetmelik
C) Kanun, Yönetmelik, KHK, Tüzük
D) Anayasa, Kanun-Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik

3. Aşağıdakilerden hangisinde iş sağlı ve güvenliğiyle ilgili madde bulunmaz?

A) İş kanunu
B) Umumi hıfzıssıhha kanunu
C) Anayasa
D) Borçlar kanunu

4. İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitiminin süresi, teorik ve uygulama olmak üzere toplam kaç saattir?

A) 220
B) 240
C) 200
D) 210

5. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin amaçlarından değildir?

A) İşçiyi işten kaynaklanabilecek sağlık zararlarından korumak
B) İşçilere ve iş verene danışmanlık yapmak
C) İşçiyi işe uydurmak
D) İşçinin iyilik halinin sağlanmasına ve sürdürülmesine katkı yapmak

6. Aşağıdakilerden hangisi düzeltici faaliyettir?

A) İletkenlere koruma topraklama yapılması
B) İşe giriş muayenesi
C) Yangından sonra alınacak tedbirler
D) Makine koruyucuları kullanımı

7. Aşağıdaki işyeri bina ve eklentilerinde acil çıkış yolları ve kapılarının özelliklerinden hangisi yanlıştır?

A) Acil çıkış yolları ve kapıları güvenli bir alana açılmalıdır
B) Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılmalıdır
C) Acil çıkış kapısı olarak raylı ve döner kapılar kullanılmalı
D) Acil çıkış kapıları kilitli ve bağlı olmamalıdır

8. Günlük gürültü maruziyet düzeyleri ve en yüksek ses basıncı yönünden en yüksek maruziyet etkin değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) LEX, 8h = 87 dB (A) ve ppeak = 200 µ Pai
B) LEX, 8h = 85 dB (A) ve ppeak = 140 µ Paii
C) LEX, 8h = 80 dB (A) ve ppeak = 112 µ Paiii
D) LEX, 8h = 75 dB (A) ve ppeak = 110 µ Paiii

9. Kolay alev alan maddelerin buhar ve gazlarının hava ile belli orandaki homojen karışımlarının çok kolay alev alarak hızla yanmasına ne denir?

A) Parlama
B) Patlama
C) Yangın
D) Alevlenme

10. Aşağıdakilerden hangisi çalışanlarda stres sonucu oluşan durumlardan değildir?

A) Uyku problemleri
B) Depresyon
C) Dikkat eksikliği
D) Yüksek motivasyon

11. Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucularının özelliklerinden değildir?

A) Çalışmayı zorlamamalı üretimi engellememeli
B) Koruyucunun kendisi tehlike oluşturmamalı
C) Ürün ve üretim kalitesini artırmalı
D) Malzemelerin darbelerine dayanacak sağlamlıkta olmalı

12. Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışıma ………. denir?

A) Patlama
B) Tehlikeli ortam
C) Patlayıcı gaz karışımı
D) Patlayıcı ortam

13. Bakım ve onarım işlerindeki kazalar, işe başladıktan sonra en çok kaçıncı saatlerde görünmektedir?

A) 0-1
B) 2-3
C) 4-5
D) 3-4

14. İşyerlerindeki acil durum çalışmalarının bir sistem dâhilinde yapılabilmesi için aşağıda faktörlerin sıralaması nasıl olmalıdır?

I.Önlemlerin belirlenmesi
II.Acil durumların belirlenmesi
III-Ekiplerin oluşturulması
IV-Uygulama
V-Eğitim
VI-Geçirme, Güncelleme,İyileştirme

A) II-I-III-V-IV-V
B) I-III-II-IV-V-VI
C) II-I-III-IV-V-IV
D) I-II-III-V-IV-VI

15. Aşağıda belirtilen işaretlerden hangileri birlikte kullanılmamalıdır? 

A) El işaretleri ve sesli sinyal
B) Işıklı işaret ve sesli sinyal
C) El işaretleri ve sözlü haberleşme
D) Işıklı işaret ve sözlü haberleşme

16. Sigorta ödediği tazminata neden olan meslek hastalığına neden olan durumda işverenin ağır kusuru olduğunu iddia ederse işverene hangi davayı açabilir?

A) Maddi Tazminat davası
B) Manevi tazminat davası
C) Rücu davası
D) Maddi Nafaka davası

17. Genç işçi sınıflaması aşağıdakilerden hangisini kapsar?

A) Doğum tarihinden 18 yıl geçmiş olanlar
B) Hiçbiri
C) 16 yaşını doldurmuş–18 yaşını bitirmemiş olanlar
D) 15 yaşını doldurmuş–18 yaşından gün almış olanlar

18. “Havasında %…dan az oksijen,%… den çok metan bulunan ocaklarda işçi çalıştırılamaz” boşlukları tamamlayan doğru ifadeler nelerdir?

A) 2/19
B) 19/2
C) 20/19
D) 19/20

19. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası maliyet hesaplamasına görünmeyen maliyetler arasında yer almaz?

A) İşin durması
B) Sigorta ödemeleri
C) Mahkeme masrafları
D) Bina, donanım ve ürünün zarar görmesi

20. Petrol sondaj kule yangınlarında kullanılan en etkin söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Köpük
B) Kuru Kimyevi Toz
C) Halo Karbonlar (Halon Alternatifi Gazlar)
D) Nitrogliserin

Cevapları Görmek İçin Tıklayın

Cevapları Görmek İçin Tıklayın

CEVAPLAR: 1-D  2-D  3-C  4-A  5-C  6-C  7-C  8-B  9-A  10-D 11-C 12-D  13-A  14-A  15-A 16-C  17-D 18-B  19-B  20-D

Aşağıdaki linke tıklayarak deneme sınavının pdf halini indirebilirsiniz.

İSG Deneme Sınavı 08

Yorum Bırakın

TÜİSAG - İSG Forum da konuşulan son 10 konu aşağıdaki gibidir ;

Örnek Risk Değerlendirme Formu (fine Kinney) ( Tarih : 13/11/2018 12:27:06 )

İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Stk'lar İle Biraraya Geldi ( Tarih : 13/11/2018 12:15:50 )

İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Dijital Dönüşümün Yol Haritası Oluşturuluyor ( Tarih : 13/11/2018 12:13:25 )

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ ( Tarih : 13/11/2018 06:35:37 )

2015-2016/2016-2017 İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlisans Vize Soruları ( Tarih : 13/11/2018 02:02:32 )

Aklımdaki Sorular ( Tarih : 12/11/2018 11:50:58 )

2017 Yılı İş Kazası Ve Meslek Hastalıkları İstatistikleri ( Tarih : 12/11/2018 05:01:03 )

Periyodik Ve İşe Giriş Muayenede Tetkik Zorunluluğu ( Tarih : 12/11/2018 08:52:49 )

İşkazalarındaişgüvenliği Uzm.cezai Vehukukisoruml."konulu Dok.tezinde Olması Gereken Başlıklar? ( Tarih : 09/11/2018 12:00:04 )

C Sınıfı Uzmanın 'görevlendirme' İle İnşaatta Çalışması Hk.yardım. ( Tarih : 12/11/2018 11:47:52 )

Loading...

Yandex.Metrica
web analytics