TÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


Anasayfa / Belge Ve Dokümanlar / El Kitapları / İş Sağlığı Ve Güvenliği Kılavuzu
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kılavuzu

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kılavuzu

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesine ve şirketlerin faaliyetlerini bu alandaki politikalara uygun sistematik bir yapıda yürütmelerine katkı sağlamak amacıyla bir kılavuz hazırladı.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bayman; SKD Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ve ‘İş Sağlığı ve Güvenliğini Doğru Anlamak ve Uygulamak’ başlığını taşıyan kılavuz için kaleme aldığı önsözde iş sağlığı ve güvenliğinin sürdürülebilir kalkınmanın en önemli konu başlıkları arasında yer aldığına dikkat çekti. “İş güvenliği bilincini yükseltmek, riskleri kontrol etmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için yerine getirilmesi gereken şartları tanımlamak, yasal zorunluluk olduğu kadar, kurumların en önemli değeri olan insana verdikleri değerin de göstergesi” diyen Bayman; kılavuzun, iş sağlığı ve güvenliğini kurum kültürü haline getirmekte şirketlere faydalı olması temennisinde bulundu.

‘Yönetimin destek ve kararlılığı’, ‘politika ve ana prensipler’, ‘organizasyon ve sorumluluklar’, ‘genel prensipler ve temel kurallar’, ‘risk değerlendirmesi ve risk yönetimi’, ‘planlama ve uygulama’, ‘izleme, kayıt, performans değerlendirme’ ve ‘denetim, üst yönetimin gözden geçirmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi’ bölümlerinden oluşan kılavuzun hedef kitlesi ise işletme çalışanları, alt işveren ve tedarikçi firmalar ile çalışanları, ziyaretçiler, stajyer ve mesleki beceri öğrencilerinden oluşuyor. Firma faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği politikalarına uygun olarak sistematik bir yapıda yürütülmesini sağlayan bir yönetim rehberi olarak tanımlanan kılavuzda, ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin gereği gibi kurulması, uygulanması ve canlı tutulmasında özellikle yöneticilere büyük sorumluluk düştüğünün altı çiziliyor. Amaçlanan iş sağlığı ve güvenliği performansının elde edilmesinde öngörülen hedeflerin mümkün olduğunca ölçülebilir ve ulaşılabilir olmasına özen gösterilmesi gerekliliğinin vurgulandığı kılavuzda; dikkat çekilen bir diğer nokta da uygun iş sağlığı ve güvenliği teçhizat ve donanımının sağlanmasını, bu teçhizat ve donanımın uygun şekilde denetlenmesini ve bakımının yapılmasını sağlayacak bir sistemin hazırlanması.

“İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının temel amacının, iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmeden önlenmelerini sağlayarak ‘yaşama hakkını korumak’ olduğunu biliyoruz” diyen SKD İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu’nun kılavuz için görüşleri ise şöyle:

“Bunu sağlamak için iş sağlığı ve güvenliğinin üç unsuru olan ‘insan’, ‘yönetim sistemleri’ ile ‘teknoloji’ye, önleyici iş sağlığı ve güvenliği konusunda, ‘doğru kişiyi işe alma’ ile ‘satın alma ve mühendisliğin’ İSG ile entegrasyonunun önemine dikkat çekiyoruz. Kurumların insan kaynakları birimlerinin, iş sağlığı ve güvenliğinin kurumlarda ‘kültür’ olarak benimsenmesi konusunda üst yönetim ile birlikte ‘öncü ve itici güç’ olması gerektiğini savunuyoruz.

Elinizde tuttuğunuz bu kılavuz ile başta SKD üyeleri olmak üzere, ülkemiz iş dünyasında iş sağlığı ve güvenliği kültürünün içselleştirilmesini, iyi örnekler aracılığı ile yayılmasını amaçlıyoruz. İş sağlığı ve güvenliğini, sürdürülebilir bir yönetim sisteminin ‘olmazsa olmazı’, kurum kültürünün çok önemli bir parçası olarak görüyor, şirketlerde en üst düzeyde ele alınması gerektiğini savunuyoruz”.

‘İş Sağlığı ve Güvenliğini Doğru Anlamak ve Uygulamak’ kılavuzuna ulaşmak için tıklayın.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili el kitapları arşivimize ulaşmak için tıklayın.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kılavuzu
2.6 - Oy 5
Loading...