TÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


Anasayfa / İSG Aktüel / İSG Haberleri / Köşe Yazıları / İş Kazalarında Sorumluluk Ve Hapis Cezaları (3)
Makale

İş Kazalarında Sorumluluk Ve Hapis Cezaları (3)

Kazalarda işverenin ve 3. kişilerin sorumluluğu; İş kazası veya meslek hastalığı işverenin kastı veya iş güvenliği mevzuatına aykırı hareket sonucu oluşmuşsa kurumca sigortalıya ve ya hak sahiplerine yapılan yada ileride yapılacak ödemeler veya gelir bağlanmış ise bağlanan gelirin başladığı tarihteki peşin sermaye değeri toplamı işverenin kusuru oranında kurumca işverene ödettirilir.

İşverenin sorumluluğunu tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır. Kaçınılmazlık olayın meydana geldiği tarihte geçerli bilimsel ve teknik kurallar gereğince alınan tüm önlemlere rağmen, kısmen yada tüm olarak iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesi durumudur. İşveren alınması gerekli tüm gerekli önlemleri almamış ise olayın kaçınılmazlığı ileri sürülemez.

İş kazası yada meslek hastalığı 3. kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse bu durumda da sigortalı yada yakınlarına yapılan yada ileride yapılacak ödemeler bu 3.kişiye rücu edilebilir. (Şayet kusurları varsa bunları çalıştıranlara da rücu edilebilir)

İş kazası durumunda işverenin sorumlu olması halinde rücu edilebilecek miktar nedir?

Yapılan ve ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin sigortalı ve hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarla sınırlı olmak üzere tüm tutar kurum tarafından işverene ödettirilir.

İş kazası sonucu açılabilecek davalar nelerdir? Bu davalar için zamanaşımı süresi kaç yıldır?

İş kazaları için dava açmada zamanaşımı süresi 10 yıldır.

İş kazasına bağlı olarak;

Ceza davası; dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaralanma veya ölüme sebebiyet varsa kamu hukuku acısından %10 üzerinde işgücü kaybı halinde işçiye bağlanacak iş görmezlik /malüliyet maaşının toptan ödemesi için işverene açılacak rücu davası iş kazası sonucunda işçi yada işçi hak sahipleri tarafından işverene açılacak maddi veya manevi tazminat davası şeklinde açılır.

Ceza hukuku yönünden;

-Olay bir kişinin yaralanması ile sonuçlanmışsa: Olaya sebebiyet verenler sulh ceza mahkemesinde yargılanır, TCK. 89.Md. uyarınca 3-12 Ay arasında hapis veya adli para cezası verilir. Duyu zayıflaması, kemik kırılması, çehrede sabit eser, konuşmada sürekli zorluk ve hayati tehlike geçirme halinde ceza %50 oranında arttırılır.

Bitkisel hayata girme veya sürekli hastalık, uzuv kaybı, çocuk yapma veya konuşma yeteneğini kaybetme, yüzde sürekli değişiklik yahut çocuk düşürme halinde ceza bir kat arttırılır. Taksirle yaralama suçlarının takibi şikayete bağlıdır.

Olay bir kişinin ölümü ile sonuçlanmışsa:

Olaya sebebiyet verenler asliye ceza mahkemesinde yargılanır, TCK 85. Maddesi uyarınca 3-6 yıl arası hapis cezası verilir.

Birden fazla kişinin ölümü veya bir kişinin ölümü yanında başka kişilerin yaralanması ile sonuçlanmışsa:

Olaya sebebiyet verenler ağır ceza mahkemesinde yargılanır, TCK 85. Maddesi uyarınca 3-15 yıl arası hapis cezası verilir.

Tazminat hukuku yönünden

1-Kazazedenin kendisi veya ölmüşse hak Sahipleri tarafından kusuru olanlar aleyhine iş Mahkemesindemaddi ve manevi tazminat davası açılır. Maddi tazminat davaları ya iş göremezlik tazminatı veya destekten yoksun kalma tazminatı adı altında açılır.

2-SGK sigortalıya veya hak sahiplerine yaptığı ve ileride yapacağı yardımların peşin sermaye değerini, kusuru nispetinde müsebbiplerden tazmin etmek için iş mahkemesinde rücuen tazminat davası açar.

Yetkili mahkeme;

İş kazası sonucunda işçini ölümü halinde varislerin ceza davasından ayrı olarak; iş mahkemesinde maddi ve manevi tazminat davası açma hakları vardır.

Davayı açan hak sahiplerine iki tercih hakkı tanınmıştır.

1- İşçinin ikametgahının bulunduğu yer İş Mahkemesi

2- İşyerinin bulunduğu yer İş Mahkemesi

Hizmet akdinde bu iki tercihten hangisi belirtilmişse; belirtilen yer İş Mahkemesi, yetkili mahkemedir.

Alim Karataş

(Sosyal Güvenlik Uzmanı)

Kaynak: Hilal Haber

İş Kazalarında Sorumluluk Ve Hapis Cezaları (3)
3.5 - Oy 4

Sitemize Gelen Aramalar:

Loading...