TÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


Anasayfa / Sınava Hazırlık / Soru Bankası / İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı 1 – 23 Mayıs 2015 Tarihli Sınav İçin
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına Hazırlık

İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı 1 – 23 Mayıs 2015 Tarihli Sınav İçin

Merhaba arkadaşlar.
23 Mayıs 2015 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak olan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına hazırlık amacıyla, ÖSYM soru stiline uygun olarak; TÜİSAG Çalışma Biriminden sevgili arkadaşımız Hakan ERDOĞAN tarafından hazırlanan sorulara buradan ulaşabilirsiniz. Hakan Bey sınava kadar her gün yeni sorular ile sizlere yardımcı olacaktır.

1. “……………………OHSAS 180Ol’in uygulanmasına ilişkin kılavuzluk bilgileri vermektedir.” İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) OSHA 22001
B) OHSAS 1800
C) BS8800
D) OHSAS 18002
E) OHSAS 7001

2. Asetonda çözülmüş asetilen tüplerinin doldurulmasında basınç hiç bir zaman kaç kg/cm’yi geçmeyecektir?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
E) 45

3. Kullanımı yasak olan uygulanmayacak limit değeri ağırlıkça %1 olan kimyasallardan hangisi yanlış verilmiştir?
A) 2-naftilamin ve tuzları
B) Trietilamin ve tuzları
C) Benzidin ve tuzları
D) 4-aminodifenil ve tuzları
E) 4-nitrodifenil ve tuzları

4. “ İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Uluslararası Etik Kurallar” aşağıdaki hangi kuruluş tarafından hazırlanmıştır?
A) Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
B) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
C) Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu (ICOH)
D) Avrupa Birliği İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA)
E) Birleşmiş Milletler (BM)

5. Gebe, emziren veya yeni doğum yapmış çalışanlar için hangisi yanlıştır?
A) Gebe veya emziren çalışanlar iyonize radyasyon kaynaklarının bulunduğu ve radyasyonla kirlenmiş olan yerlerde ve işlerde çalıştırılmaz
B) Kanserojen, mutajen, çok toksik, toksik, zararlı, alerjik, üreme için toksik ve emzirilen çocuğa zararlı olabilen kimyasalların üretildiği, işlendiği, kullanıldığı işlerde gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın çalıştırılması esas olarak yasaktır
C) Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanın, Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan grup1,grup 2, grup 3 ve grup 4 biyolojik etkenlerin risk teşkil ettiği yerlerde ve işlerde çalıştırılmaları yasaktır
D) Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren çalışanların iyonize olmayan radyasyon kaynaklarından etkilenmesini önleyecek tedbirler alınır
E) Gebe çalışanın, ani darbelere, sarsıntıya, uzun süreli titreşime maruz kalacağı işlerde ve iş makinelerinde çalıştırılmaları yasaktır.

6. Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın normal çalışma şartlarında her zaman meydana gelme ihtimali olan yerlere aşağıdakilerden hangi bölge ismi verilir?
A) 0 Bölge
B) 1 Bölge
C) 2 Bölge
D) 20 Bölge
E) 21 Bölge

7. Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok ne kadar olabilir?
A) 1 ay
B) 2 ay
C) 3 ay
D) 4 ay
E) 6 ay

8. “Presbycusis” aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
A) Titreşim nedeniyle oluşan bir meslek hastalığı
B) Rutubet nedeniyle oluşan bir meslek hastalığı
C) Zayıf aydınlatma nedeniyle gözde oluşan bir meslek hastalığı
D) Pres başında çalışanlarda görülen bir meslek hastalığı
E) Gürültü nedeniyle oluşan bir meslek hastalığı

9. Aynı hava akımından yararlanan ayaklarda ve damar içindeki düz ve eğimli yollarda metan oranı % kaçı geçemez?
A) % 1,5
B) % 2
C) % 1
D) % 3
E) % 4

10. Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg’dan daha ağır ve 12 kg’dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık kaç cm’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır?
A) 30 cm
B) 60 cm
C) 90 cm
D) 110 cm
E) 200 cm

11. Parlayıcı sıvıların konulduğu bina, tank ve benzeri tesislerin dışında ayrıca, dağılacak, yayılacak sıvıların toplanması için, tesis hacminin en az 1/2 oranında, sızdırmaz duvarla, geniş toprak set veya sütre ile çevrilmesi gereklidir. Duvar veya sütrenin taban kenarları bina veya tanktan en az kaç metre uzaklıktan başlar?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

12. Bir mahal içerisinde tesis edilen birincil veya ikincil enerji kaynağı olarak jeneratör kullanılan bütün bina ve yapılarda jeneratörün kurulacağı odanın duvarları, tabanı ve tavanı en az kaç dakika süreyle yangına dayanabilecek şekilde yapılır?
A) 30
B) 60
C) 90
D) 100
E) 120

13. Aşağıda belirtilenlerden hangisi kimya sektöründe kullanılan risk değerlendirmesi metodudur?
A) FMEA
B) HAZOP
C) FTA
D) ETA
E) JSA

14. İş Sağlığı Bütün mesleklerde çalışanların ………………………………. yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmalarıdır. WHO tarafından tanımlanan İş Sağlığı cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Bedensel, ailevi ve sosyal
B) Bedensel, ruhsal ve sosyal
C) Zihinsel, ekonomik ve bedensel
D) Ekonomik, ruhsal ve sosyal
E) Bedensel, ekonomik ve sosyal

15. Elle kazı ve yükleme yapılan açık ocaklarda kademe yüksekliği kaç metreyi geçemez?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 7

16. Aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde meydana gelen ve işçinin hemen ya da sonradan, bedenen veya ruhen zarar gördüğü olay, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kapsamında iş kazası sayılmaz?
A) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada
B) Servis hizmetinin verilmediği işyerinde sigortalının kendi aracıyla işe gidiş gelişi sırasında
C) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle
D) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda
E) İşyerinde emzirme odasında

17. İşçinin iş kazası sonucu hayatını kaybetmesi sonucu, SGK işçinin yakınlarına gelir bağlamış, yapılan incelemede, iş kazasının meydana gelmesinde işverenin %100 kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda SGK’nın; bağlanan gelirin işverenden tazmini için işveren aleyhine açacağı dava aşağıdakilerden hangisidir?
A) Destekten yoksun kalma tazminatı davası
B) Rücu davası
C) Peşin sermaye değeri davası
D) Taksir davası
E) Manevi tazminat davası

18. Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruma uygulamalarından değildir?
A) İşe giriş sağlık muayenesi
B) Emniyet kemeri verilmesi
C) Havalandırma
D) Periyodik sağlık muayeneleri
E) Baret verilmesi

19. Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre özellikle zayıf doğal görüş şartlarında floresan özellikli bu renk çok dikkat çekicidir. Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Tanımlamadaki renk hangisidir?
A) Mavi
B) Sarı
C) Yeşil
D) Parlak turuncu
E) Kırmızı

20. “……………….. bir şeyin olmasına veya yapılmasına engel olmak, ortaya çıkan veya çıkacağı düşünülen bir tehlikeyi durdurmak veya önüne geçmektir.” Korunma Politikaları açısından yukarıda ifade edilen boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Yönetimsel tedbirler
B) Koruma
C) Önleme
D) Bertaraf etme
E) Eliminasyon

21. Aşağıdakilerden hangisi solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddedir?
A) Çok toksit madde
B) Kanserojen madde
C) Üreme için toksit madde
D) Mutajen madde
E) Zararlı madde

22. Cam üfleyicilerde erken yaşta katarak hastalığına sebep olan radyasyon ışını aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kızıl ötesi ışınlar
B) Mor ötesi Işınlar
C) Ultraviyole Işınlar
D) X Işınları
E) Gama ışınları

23. OHSAS-18001’e göre, kazaya sebep olan veya kazaya sebep olacak potansiyele sahip oluşuma ne denir?
A) Olay
B) Kaza
C) Tehlike
D) Risk
E) Ramak kala

24. OHSAS 18001’de performans ölçümlerine bağlı geri besleme hangi aşamada yapılır?
A) Planlama
B) Uygulama
C) Kontrol ve düzeltici faaliyet
D) Yönetimin gözden geçirmesi
E) Politika

25. Yapı İşlerinde asma iskelede en fazla kaç işçi çalıştırılacaktır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 10

26. Alçak gerilim tesislerinde dolaylı dokunmaya karşı önemli ve en çok uygulanan, hata akımı ile faaliyete geçen devre elemanları ile sağlanan koruma yöntemi hangisidir?
A) Elektriksel artırma yöntemi
B) Beslemenin otomatik olarak kesilmesi yöntemi
C) Yerel eş potansiyel ile koruma yöntemi
D) Koruma sınıfı II olan donanım veya bu donanıma eşdeğer yalıtım ile koruma yöntemi
E) Topraklama yöntemi

27. Taşıma halatıyla kafes arasındaki bağlayıcı parçaların (koşum düzeni) maruz kalabilecekleri dinamik çarpma ve gerilmeler de hesaba katılmış olmak koşuluyla, yapımda uygulanacak güvenlik katsayısı, kafesin taşıyacağı en çok statik yüke nazaran en az kaç olmalıdır?
A) 6
B) 8
C) 9
D) 11
E) 12

28. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Asetilenin temas ettiği malzemeler bakırdan ve en az % 70’lik bakır alaşımından yapılmış olmalıdır
B) Asetilen tüpleri doldurulduktan sonra en az 12 saat bekletilip kullanılmalıdır
C) Asetilen tüpleri içinde absorpsiyon malzemesi bulunur
D) Asetilen tüpleri içinde asetilen, asetona emdirilmiş halde bulunur
E) Tüpler yatay kullanılmamalıdır

29. Gürültü şiddeti 87 db(A) olan yan yana çalıştırılan iki makinenin toplam gürültü şiddeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 84 db(A)
B) 87 db(A)
C) 90 db(A)
D) 93 db(A)
E) 88 db(A)

30. Karbondioksit, karbonmonoksit, metan gazlarının özellikleri olarak aşağıdakilerden hangi sıralama doğrudur?
A) Zehirli-Boğucu-Boğucu
B) Zehirli-Zehirli-Boğucu
C) Boğucu-Zehirli-Boğucu
D) Boğucu-Zehirli-Zehirli
E) Zehirli-Zehirli-Zehirli

31. Aşağıdaki gazlardan hangisi organik maddelerin bozunmasıyla ( eski kuyular, lağım çukurları,tanklar vb.) ortaya çıkan ve sinir sistemine zarar veren gazlardandır?
A) Karbondioksit
B) Karbonmonoksit
C) Amonyak
D) Hidrojen sülfür
E) Hidrojen siyanür

32. Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanlarda çalışmalarda alınacak genel korunma önlemlerinden değildir?
A) Yeraltı işlerinde, delme ve kazma sırasında çalışanların sağlığını koruyacak ve güvenliğini sağlayacak yeterli ve uygun havalandırma tesisatı yapılmalıdır
B) Her işyerinde düzenli aralıklarla risk değerlendirmesi yapılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır
C) Çeşitli gazların hava ile patlayıcı bir karışım meydana getirebileceği yeraltı işlerinde açık alevli lamba veya cihazlar kullanılmalıdır
D) Patlayıcı maddelerin kullanıldığı veya serbest silisin bulunduğu yerlerde, kazı toprağı ıslatılmalıdır
E) Kapalı alan iş izni alınmadan çalışmaya başlanılmaz

33. Aşağıdakilerden hangisi malzeme güvenlik bilgi formlarındaki LD50 ve LC50 değerlerindendir?
A) En düşük doz – En düşük konsantrasyon
B) Maksimum doz – Maksimum konsantrasyon
C) Alçak doz – Alçak konsantrasyon
D) Öldürücü doz – Öldürücü konsantrasyon
E) Eylem doz-eylem konsantrasyon

34. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, binadaki kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise en az kaç çıkış bulunması gerekir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

35. Bakım ve onarım işlerinde alınacak güvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır?
A) Kuyu veya diğer yeraltı tesislerinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde tecrübeli ve usta işçiler çalıştırılacak, bunlara uygun kişisel koruma teçhizatı verilecek ve tecrübeli bir veya birden fazla gözlemci görevlendirilecektir
B) Tehlikeli gaz, buhar veya sislerin meydana gelebileceği tank veya depolar içinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde; işçilere maskeler, solunum cihazları ile emniyet kemerleri gibi uygun kişisel korunma araçları verilecek ve iş süresince tank veya depo ağızlarında bir gözlemci bulundurulacaktır
C) Havalandırmanın bitiminde deponun içi,ilgililerce kontrol edilecek, yapılan kontrol ve analizler sonucu, deponun uygun şekilde temizlenmediği anlaşılırsa, su veya buharla temizleme ve havalandırma tekrarlanacaktır
D) İşyerinde buhar bulunmadığı hallerde depo, su ile tamamen doldurulacak ve en az 24 saat kadar su verilmek suretiyle sürekli olarak karıştırılacaktır
E) Buhar veya akarsu verildikten sonra, dipte toplanabilecek birikintiler, uygun şekilde temizlenecek ve depo, en az 12 saat hava basma veya emme suretiyle havalandırılacaktır

Cevapları Görmek İçin Tıklayın

Cevapları Görmek İçin Tıklayın

CEVAPLAR: 1-D 2-B 3-B 4-C 5-C 6-A 7-D 8-E 9-A 10-C 11-A  12-E 13-B 14-B 15-C 16-B  17-B 18-C 19-D 20-C 21-D 22-A 23-C 24-C 25-C 26-B 27-E 28-A 29-C 30-C 31-D 32-C 33-D 34-C 35-E

Sorular ile ilgili buraya tıklayarak forumumuzda yer alan konu içerisinde tartışabilirsiniz. Başarılar dileriz…

İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı 1 – 23 Mayıs 2015 Tarihli Sınav İçin
4.4 - Oy 7

Sitemize Gelen Aramalar:

Loading...