TÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


Anasayfa / Sınava Hazırlık / Soru Bankası / İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı 12
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına Hazırlık

İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı 12

Merhaba arkadaşlar.
27 Aralık 2014 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak olan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına hazırlık amacıyla, ÖSYM soru stiline uygun olarak; TÜİSAG Çalışma Biriminden sevgili arkadaşımız Hakan ERDOĞAN tarafından hazırlanan sorulara buradan ulaşabilirsiniz. Hakan Bey sınava kadar her gün düzenli olarak en az 20 yeni soru ile sizlere yardımcı olacaktır. 

1. Dolu araba aşağıya inerken boş arabanın yukarıya çıkmasını sağlayan ve karşılıklı ağırlık esasına göre, eğimli düzey üzerinde fren ve halat kullanılarak yapılan taşıma yerine ne denir?

A) Röset
B) Varagel
C) Freno
D) Topuk
E) Baraj

2. Kadın çalışanlar her ne şekilde olursa olsun gece postasında kaç saatten fazla çalıştırılamaz?

A) 6
B) 7.5
C) 8
D) 11
E) 14

3. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi bireysel risk faktörlerinden değildir?

A) İşçinin yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmaması
B) İşçinin yapılacak işi yürütmeye fiziki yapısının uygun olmaması
C) İşçinin uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar kullanması
D) İşlemin gerektirdiği, işçi tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu
E) Uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyaları kullanmaları

4. Yer altı maden işletmelerinde, grizulu ve yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm çalışanlar, çalışma süresince, yanlarında aşağıdaki kişisel koruyucu donanımlardan hangilerini taşımalıdır?

A) Sülfür maskesi
B) Gaz ve toz filtreleri
C) Toz maskesi
D) Toz bez
E) Karbon monoksit maskesi

5. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre az tehlikeli sınıfta yer alan ve 60 çalışanı bulunan bir işyerinde;
•arama, kurtarma ve tahliye
•yangınla mücadele
konularında sırasıyla uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az kaç çalışan görevlendirilmelidir?

A) 1/3
B) 2/1
C) 5/3
D) 2/2
E) 3/3

6. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik risk etmenlerine maruziyet riski diğerlerine göre en az olan meslek grupları arasındadır?

A) Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde çalışanlar
B) Temizlik işleri yapan çalışanlar
C) Ofis ortamında çalışanlar
D) Sağlık personel
E) Kanalizasyon işinde çalışanlar

7. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’e göre “Bu biyolojik etkene maruz kalan çalışanların listesinin bilinen son maruziyetten sonra 15 yıldan daha fazla saklanması gereken” göstergesi aşağıdaki harflerden hangisi ile ifade edilir?

A) A
B) D
C) T
D) V
E) C

8. Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan maddelere ne denir?

A) Mutajen madde
B) Aşındırıcı madde
C) Kanserojen madde
D) Toksik madde
E) Alerjik madde

9. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’in Ek-III’ünde mesleki maruziyet sınır değerleri verilen 3 kimyasal maddenin adı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Kurşun – Vinilklorür monomeri – Formaldehit
B) Benzen – Vinilklorür monomeri – Sert ağaç tozları
C) Sert ağaç tozları – Benzen – Formaldehit
D) Benzen – Kadmiyum – Kurşun
E) Hidrojen sülfür-benzen-karbonmonoksit

10. İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmeliğe göre kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin ….. ay, az tehlikeli işyerlerinde ise …… ay olarak belirlenmesine karar verebilir. Boşluklara aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?

A) 2-3
B) 2-4
C) 3-6
D) 1-2
E) 3-5

11. Basit basınçlı kap yapımında kullanılan malzeme alüminyum veya alaşımlı alüminyum ise minimum et kalınlığı nedir?

A) 4 mm
B) 3 mm
C) 2 mm
D) 1 mm
E) 0.5 mm

12. Aşağıdaki yangına maruz kalmış yerlerden hangisinde yangın söndürücü olarak köpük,kuru kimyevi toz kullanımı uygun değildir?

A) Petro-kimya tesisleri
B) Boya ve vernik işleriyle ilgili işletmeler
C) Akaryakıt dolum ve depolama tesisleri
D) Kereste fabrikası
E) Magnezyum veya alüminyum toz ve talaşlarının bulunduğu yerler

13. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna göre İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde, verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancının ne kadarıdır?

A) 1/2
B) 2/3
C) 1/3
D) 1/4
E) Tamamı

14. Titreşim Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi titreşim konusunda yapılacak risk değerlendirmede dikkat edilecek faktörlerden biri değildir?

A) Maruziyetin süresi
B) Maruziyetin türü ve düzeyi
C) Düşük sıcaklık vb. özel çalışma koşulları
D) İş ekipmanı üreticilerinin mevzuat gereği verdiği bilgiler
E) Çalışanların geçmiş işyeri bilgisi

15. Alt ve üst seviyeli kuruluşlarda büyük endüstriyel kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi amacıyla ……………………metotlarla risk değerlendirmesi yapılır. Boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?

A) Karma
B) Kantitatif
C) Kalitatif
D) Olasılıklı
E) İstatistiksel

16. Yeraltı deposunda, sıcaklık ne olmalıdır?

A) 10 derece-25 derece
B) 10 derece-30 derece
C) 8 derece-30 derece
D) 8 derece-25 derece
E) 12 derece-35 derece

17. Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya kaçtan daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde uygun bir dinlenme yeri sağlanır. ?

A) 10
B) 15
C) 30
D) 50
E) 100

18. Kuruluşta var olan ya da dışarıdan gelebilecek, insanı, kuruluşu veya çevreyi etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeline nedendir?

A) Olay
B) Tehlike
C) Risk
D) Kaza
E) Ramak kala olay

19. Havasında ………………’dan az oksijen, …………………’den çok metan, …………………’den çok karbondioksit,……………………..den çok karbon monoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılmaz. Boşluklara aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?

A) % 19-% 2-% 0.5-%0.005
B) % 19-% 1-% 0.5-%0.005
C) % 19-% 2-% 0.05-%0.005
D) % 21-% 2-% 0.05-%0.0005
E) % 21-% 1,5-% 0.05-%0.005

20. 0 C’nin altında, parlama noktasına ve normal basınç altında 35oC’ye eşit ya da daha düşük kaynama noktasına (ya da bir kaynama aralığının bulunması durumunda kaynamanın başladığı sıcaklık) sahip olan sıvı madde ve müstahzarlar hangisidir?

A) Kolay alevlenir sıvılar
B) Çok kolay alevlenir gazlar ve sıvılar
C) Alevlenir sıvılar
D) Patlayıcı madde
E) Patlayıcı ortam

Cevaplarınızı buraya tıklayarak forumumuzda yer alan konu içerisinde verebilir ve sorular hakkında tartışabilirsiniz. Başarılar dileriz…

İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı 12
3.7 - Oy 6
Loading...