Ana Sayfa / Sınava Hazırlık / Soru Bankası / İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı 09
İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı 09
3 - Oy 2

İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı 09


Merhaba arkadaşlar.
27 Aralık 2014 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak olan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına hazırlık amacıyla, ÖSYM soru stiline uygun olarak; TÜİSAG Çalışma Biriminden sevgili arkadaşımız Hakan ERDOĞAN tarafından hazırlanan sorulara buradan ulaşabilirsiniz. Hakan Bey sınava kadar her gün düzenli olarak en az 20 yeni soru ile sizlere yardımcı olacaktır. 

1. Bir patlama olasılığına karşı, patlayıcı madde depolarının karşısına, dirseklerden en az kaç metre derinlikte hız kesici cepler yapılmalıdır?

A) 3
B) 5
C) 10
D) 25
E) 30

2. Kadın işçiler, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın işçiler ise doğum tarihinden başlamak üzere ……….. süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru tamamlamaktadır?

A) 3 ay
B) 6 ay
C) 8 ay
D) 12 ay
E) 24 ay

3. Sağlık kuralları bakımından günde azami yedi buçuk saat ve ya daha az çalışılmasına dair yönetmeliğe göre karbamatlı ve organik fosforlu insektisitlerin yapımı, paketlenmesi, çözelti olarak hazırlanması ve uygulanması işlerinde maksimum çalışma saati nedir?

A) 8 saat
B) 7.5 saat
C) 6 saat
D) 4 saat
E) 3 saat

4. İş hijyeni eğitim yönetmeliği kapsamına girmeyen iş kolu hangisidir?

A) Gıda üretim ve perakende işyerleri
B) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler
C) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan işyerleri
D) Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför gibi yerler.
E) Yer altı madencilik ve sondaj işleri

5. Aşağıdakilerden hangileri Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Ek’inde yer alan eğitim konularındandır?

I- Meslek hastalıklarının sebepleri
II- İlk yardım
III- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
IV- İmalat usulleri
V- Mesleği ile ilgili bilgiler

A) I, III ve V
B) II, III ve IV
C) II, III ve V
D) I, III ve IV
E) I, II ve III

6. Kompresör dairelerindeki elektrik tesisatlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) İmalatçıların talimatlarına uygun panolar ve koruma tesisatları hazırlanmalıdır.
B) Kumanda panosu tehlike bölgesinin dışına yerleştirilmelidir.
C) Nötr hatları dışında gövde koruma bağlantılı topraklama hattı kullanılmalıdır.
D) Kompresörler uygun elektrik tesisatına bağlandıktan sonra topraklama bağlantısı yapılmalıdır
E) Kompresör dairelerinin enerji besleme hatları, yetkili elektrikçiler tarafından yapılmalı ve test ve kontrol edilerek devreye alınmalıdır.

7. İşveren, asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliği kapsamına giren çalışmalara başlamadan önce iş planı hazırlamak ve işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne iş planı ile birlikte bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bu bildirimde hangisi bulunmaz?

A) Asbest söküm çalışanı belgesi
B) Asbest söküm uzmanı belgesi
C) Sökümü yapılacak asbestin türü ve miktarı
D) Çalışanların yaşı
E) İşyerinin ticari unvanı ve adresi

8. Risk değerlendirmesinde; risk kontrol adımları uygulanırken, kişisel korunma önlemlerine göre aşağıdakilerden hangisine Öncelik verilmesi sağlanır?

A) Dokümantasyona
B) Toplu korunma önlemlerine
C) Kişisel koruyucu donanımlara
D) Kişisel maruziyet seviyelerinin belirlenmesine
E) Raporlaşmaya

9. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamına girmeyen kişisel koruyucu donanımlar, aşağıdakilerden hangisi olarak sınıflandırılır?

A) Kategori 0
B) Kategori 1
C) Kategori 2
D) Kategori 3
E) Kategori 4

10. Petrol ve sondaj kulelerinde çıkan yangınlarda kullanılan en etkin söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Köpük
B) Kuru kimyevi toz
C) Su
D) Nitrogliserin
E) CO2 li söndürücüler

11. Basınçlı kaplarda kontrol kör tapalarının çapları en az kaç mm olmalıdır?

A) 20
B) 25
C) 30
D) 35
E) 50

12. Kuruluşun, yasal zorunluluk ve kendi İSG politikası çerçevesinde dayanamayacağı düzeye indirilmiş risk hangisidir?

A) Kaza
B) Zarar
C) Kabul edilebilir risk
D) Kabul edilemez risk
E) Önemsiz risk

13. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre kullanımdaki LPG tüpleri standartlarda süre belirtilmemişse kaç yılda bir kontrol ve teste tabi tutulmalıdır?

A) Yılda bir
B) Üç yılda bir
C) Beş yılda bir
D) On yılda bir
E) İhtiyac duyulduğunda

14. Sert ağaç tozlarının mesleki maruziyet derecesi kaç mg/m³ dir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 7

15. Atık yağların oluşturacağı tehlikeli kimyasal madde hangisidir?

A) Uçucu organik solventler (VOC)
B) Poliklorür bifeniller (PCB)
C) Benzen
D) Toluen
E) Formaldehit

16. Gürültüde en yüksek maruziyet eylem değeri nedir?

A) 80 dB
B) 85 dB
C) 87 dB
D) 97 dB
E) 100 dB

17. Çöküntülü ve ezik arazide, kum, çakıl ve dere tortuları olan yerlerde, killi tabakalarda, ayrışıma uğramış kalkerlerde, parçalanmış volkanik taş ve tüflerde şev açısı kaç dereceyi geçemez?

A) 30
B) 45
C) 60
D) 75
E) 90

18. Anlam ve amacı “uyarı işareti”, talimat ve bilgisi “dikkatli ol, önlem al, kontrol et” olan ve tüm işaretlere uygulanan güvenlik rengi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırmızı
B) Sarı
C) Mavi
D) Yeşil
E)Turuncu

19. İşletmeci, kuruluşta büyük bir kaza meydana geldiği verdiği bilgilerde hangisi bulunmaz?

A) Kazanın oluşumu ve gelişim seyri.
B) Kazanın insan ve çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi için gerekli olan mevcut verileri.
C) Kazadan etkilenen kadın sayısı
D) İlgili tehlikeli maddeler ve miktarları.
E) Alınan acil durum önlemleri

20. “Kadınların, yaşı ne olursa olsun maden ocaklarında yer altı işlerinde çalıştırılamaz.” hükmü aşağıdakilerin hangisinde yer alır?

A) Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik’te
B) 176 sayılı ILO Sözleşmesi’nde
C) 155 sayılı ILO Sözleşmesi’nde
D) 132 sayılı ILO Sözleşmesi’nde
E) 45 sayılı ILO Sözleşmesi’nde

Cevaplarınızı buraya tıklayarak forumumuzda yer alan konu içerisinde verebilir ve sorular hakkında tartışabilirsiniz. Başarılar dileriz…

Yorum Bırakın

TÜİSAG - İSG Forum da konuşulan son 10 konu aşağıdaki gibidir ;

2. Uzman İçin Süre ( Tarih : 22/11/2017 15:39:22 )

Saha Gözlem Tespit Formu (örnek) ( Tarih : 22/11/2017 09:56:30 )

2017 İsg 2. Dönem Geç Başvuru İşlemleri Başladı ( Tarih : 22/11/2017 09:48:24 )

Güven Usta Bilgilendirmeleri ( Tarih : 22/11/2017 08:30:14 )

Asansör İstanbul 2017 Sunumları ( Tarih : 22/11/2017 07:31:17 )

İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi ( Sektörel Kodlanması ) ( Tarih : 22/11/2017 06:30:19 )

Vedaş Ekiplerinden Tiyatro Gösterisi ( Tarih : 22/11/2017 05:19:59 )

A Sınıfı Uzman Altında C Sınıfı Ataması ( Tarih : 21/11/2017 14:55:03 )

Hızar Makinesi Parmaklarını Kopardı - Samsun ( Tarih : 21/11/2017 05:51:19 )

İşyerinde Nasıl Yas Tutulur? ( Tarih : 21/11/2017 05:46:42 )

Loading...

Yandex.Metrica
web analytics