Ana Sayfa / Duyurular / 2016-İSG 2. Dönem: Yeni Değerlendirme Sonuçları
2016-İSG 2. Dönem: Yeni Değerlendirme Sonuçları
5 - Oy 4

2016-İSG 2. Dönem: Yeni Değerlendirme Sonuçları


İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

DUYURU
(22 Mayıs 2017)

2016-İSG 2. Dönem: Yeni Değerlendirme Sonuçları

03.12.2016 tarihinde uygulanan 2016 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2. Dönem) işleminin iptali talepli açılan yargılama neticesinde;  Ankara 14. İdare Mahkemesinin 27/04/2017 tarih ve 2016/5535E., 2017/1333K. sayılı kararında; dava konusu sorunun tek bir doğru cevabının bulunduğu, sorunun içeriğinde herhangi bir hatanın bulunmadığıyönünde hazırlanan Bilirkişi Raporu hükme esas alınarak anılan sınavın B Grubu İş Güvenliği Uzmanlığı Testi 2. sorusunun iptaline ilişkin işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Bu itibarla ilgi kararın uygulanmasını teminen, 2577 Sayılı Kanun’un 20/B maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “Millî  Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezî ve ortak sınavlar,bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalarda verilen yürütmenin durdurulması ve iptal kararları, söz konusu sınava katılan kişilerin lehine sonuç doğuracak şekilde uygulanır.” hükmü dikkate alınarak dava konusu 2. sorunun  B Grubu İş Güvenliği Uzmanlığı Testinden sınava katılan adaylar yönünden iptal edilmemiş kabul edilerek aleyhe sonuç doğurmayacak şekilde değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

 

2016-İSG 2. Dönem sonuçları, sadece B Grubu İş Güvenliği Uzmanlığı Testini alan adaylar için 22 Mayıs 2017 tarihinde saat 16:45’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden açıklanacaktır. Adaylar sınav sonuçlarını yukarıda belirtilen İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


2016-İSG 2. Dönem Yeni Değerlendirme Sonuçları

2016-İSG 2. Dönem Yeni Değerlendirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Kaynak: ÖSYM

Yorum Bırakın

TÜİSAG - İSG Forum da konuşulan son 10 konu aşağıdaki gibidir ;

Bireysel Çalışma Tmgd Hakkında ( Tarih : 19/01/2018 07:32:26 )

Tmgdk Yönetmeliği ( Tarih : 18/01/2018 11:02:37 )

Adr Kitabı Excel Düzenlemesi ( Tarih : 18/01/2018 11:02:37 )

Türkiyedeki Tünel Listesi - Adr ( Tarih : 18/01/2018 11:02:37 )

Acil Durum Ve Afet Yönetimi Mezunlarına C Sınıfı İsg Belgesi Verilmelidir. ( Tarih : 19/01/2018 18:40:57 )

İki Yerde Sigortalı Çalışma ( Tarih : 18/01/2018 08:28:06 )

Belediye İşyeri Hekimliği ( Tarih : 16/01/2018 13:40:57 )

Uzmanın İş Kazasında Kusur Oranının Resmi ( Tarih : 16/01/2018 13:22:45 )

Belediyede İsg Uzmanı ( Tarih : 16/01/2018 13:39:44 )

Taşınabilir Asetilen Tüpleri İle Taşınabilir Gaz Tüplerinin Periyodik Kontrolü ? ( Tarih : 15/01/2018 11:40:33 )

Loading...

Yandex.Metrica
web analytics