TÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


Anasayfa / Duyurular / 2014-2015 Mayıs Sınavlarının Yeniden Değerlendirilmesi Hakkında – 19.04.2017
Duyuru

2014-2015 Mayıs Sınavlarının Yeniden Değerlendirilmesi Hakkında – 19.04.2017

24 MAYIS 2014 VE 23 MAYIS 2015 TARİHLERİNDE YAPILAN 2014-İSG MAYIS DÖNEMİ VE 2015-İSG MAYIS DÖNEMİ SINAVLARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ SONUCU BAŞARILI SAYILAN ADAYLAR HAKKINDA DUYURU

24 Mayıs 2014 ve 23 Mayıs 2015 tarihlerinde yapılan 2014-İSG Mayıs Dönemi ve 2015-İSG Mayıs Dönemi Sınavlarının Temel Soru Kitapçığında yer alan bazı soruların iptali ile puanların yeniden değerlendirilmesi talebiyle açılan davalar sonucu yapılan yargılamalarda İdare Mahkemelerince alınan karar neticesinde;

2014-İSG Mayıs Dönemi A Sınıfı Temel Soru Kitapçığındaki 43. sorunun iptaline karar verilmiştir. İlgili soru, bahsedilen testlerde en az bir cevabı bulunan tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilerek 2014-İSG Mayıs Dönemi değerlendirme işlemleri yeniden yapılmıştır.

2015-İSG Mayıs Dönemi B Sınıfı Temel Soru Kitapçığındaki 34. ve C Sınıfı Temel Soru Kitapçığındaki 34. soruların iptaline karar verilmiştir. İlgili sorular, bahsedilen testlerde en az bir cevabı bulunan tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilerek 2015-İSG Mayıs Dönemi değerlendirme işlemleri yeniden yapılmıştır.

Yeniden değerlendirme sonucu başarılı sayılanlar http://isgkatip.csgb.gov.tr linkindeki “Sınav Durumu Sorgula” butonuna tıklayarak durumlarını sorgulayabileceklerdir.

Sorgulama sonucunda, başarılı olarak belge almaya hak kazanan adaylardan ilgili linkte belgelerinde eksiklik olmadığı görülenlerin kimlik bilgileri Genel Müdürlüğümüz adına açılan TC Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat Hesabına tanımlanacak olup kişilerin belirtilen hesaba 413,00-TL yatırmaları durumunda İSG-KATİP’te yetkileri aktif hale getirileceklerdir.

Evrakında eksiklik olduğu tespit edilen kişilerden; dilekçe ekinde (Örnek dilekçe için tıklayınız.), belgelerin onaylı örnekleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde yapılacak incelemede durumu uygun görülenlerin kimlik bilgileri TC Ziraat Bankası’na bildirilecek olup bu kişilerin TC Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat Hesabına 413,00-TL yatırmaları durumunda İSG-KATİP’te yetkileri aktif hale getirilecektir.

Adaylardan İstenilen Belgeler

 • DİPLOMA
 • Noterden, alındığı okuldan veya eğitim kurumunun sorumlu müdürü tarafından (sorumlu müdürün adı, soyadı ve imzası ile birlikte) aslı gibidir onaylı olmalıdır.
 • “Lisans – Önlisans Diploması” veya “Tıp Doktoru Diploması” veya “T.C. Sağlık Bakanlığı Uzmanlık Belgesi” veya “Geçici Mezuniyet Belgesi” dışında hiçbir belge diploma yerine kabul edilmeyecektir.
 • KKTC’de bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi veya Karpaz Üniversitesi’nden 2011/2012 eğitim öğretim yılı Bahar yarı yılından önce mezun olanlar, yurt dışındaki diğer üniversitelerden mezun olanlar ve diplomalarında mühendis unvanı yer almayan askeri okul mezunlarının “YÖK Diploma Denklik Belgesi”nin aslını veya onaylı örneğini ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Diplomanın arka yüzünde de kişi veya mezuniyetle ilgili bilgilerin bulunması durumunda (mezuniyet tarihi, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, vb.. gibi) diplomanın arkalı önlü onaylı olması gerekmektedir.
 • Diplomanın verildiği tarihten sonra adı veya soyadı değişmiş olan adaylardan diplomalarında T.C. kimlik numarası veya “baba adı, doğum yeri ve tarihi bilgileri” bulunmayanlardan onaylı evlilik cüzdanı, nüfus kayıt örneği veya değişikliğe dair diğer resmi evrak istenmektedir.
 • UYGULAMA RAPORU

(İş Güvenliği Uzmanlığı Uygulama Raporu Örneği için tıklayınız.)

 • Aslının, noter onaylı suretinin veya eğitim kurumunun sorumlu müdürü tarafından (sorumlu müdürün adı, soyadı ve imzası ile birlikte) onaylı suretinin olması gerekmektedir.
 • Eğitim kurumu kapalı olan adayların raporlarındaki uygulamalı eğitim gördüğü işyerinin işveren veya işveren vekilince yapılan aslı gibidir onayı da geçerlidir.
 • Uygulama raporunun içeriği tamamen doldurulmuş olmalıdır.
 • Uygulamalı eğitimin başladığı ve bittiği tarih ile süresi (saat cinsinden), raporun uygun bir yerinde açıkça belirtilmelidir. Örneğin; işyeri hekimliği uygulama raporundaki “Staj Süresi” bölümü ile iş güvenliği uzmanlığı uygulama raporundaki “Uygulama Eğitimi Süresi” bölümlerinde belirtilebilir.
 • Uygulama raporundaki onaylar eksiksiz olmalıdır. Onay bölümünde; stajyer adı soyadı, staj yapılan işyerinde görevli iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekiminin adı soyadı ve belge numaraları, uygulamalı eğitimin görüldüğü işyeri yetkilisiyle eğitim kurumunun sorumlu müdürünün imzaları ile her iki kurumun kaşesi yer almalıdır.
 • Eğitim kurumu kapalı olan adayların uygulama raporlarında eğitim kurumu yetkilisinin onayının bulunması zorunlu değildir.
 • İş güvenliği uzmanlığı uygulamalı eğitim raporlarında işyeri hekiminin, işyeri hekimliği uygulamalı eğitim raporlarında iş güvenliği uzmanının onayının bulunması zorunlu değildir.
 • EĞİTİM KATILIM BELGESİ (Eğitim kurumu kapalı olan adaylar için zorunlu değil)
 • Aslının, noter onaylı suretinin veya eğitim kurumunun sorumlu müdürü tarafından (sorumlu müdürün adı, soyadı ve imzası ile birlikte) onaylı suretinin olması gerekmektedir.
 • Pratik eğitim gördüğü işyerinin ve eğitim kurumu yetkilisinin kaşe ve imzaları bulunmalıdır.
 • Eğitim katılım belgesinin içeriği eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

Kaynak: İSGGM

 

2014-2015 Mayıs Sınavlarının Yeniden Değerlendirilmesi Hakkında – 19.04.2017
5 - Oy 3
Loading...