Ana Sayfa / Sınava Hazırlık / Soru Bankası / İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı 11
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına Hazırlık
İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı 11
4 - Oy 2

İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı 11


Merhaba arkadaşlar.
27 Aralık 2014 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak olan İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına hazırlık amacıyla, ÖSYM soru stiline uygun olarak; TÜİSAG Çalışma Biriminden sevgili arkadaşımız Hakan ERDOĞAN tarafından hazırlanan sorulara buradan ulaşabilirsiniz. Hakan Bey sınava kadar her gün düzenli olarak en az 20 yeni soru ile sizlere yardımcı olacaktır. 

1. Türkiye’nin de bu sene kabul ettiği inşaat işlerinde güvenlik ve sağlık sözleşmesi hangisidir?

A) 55
B) 161
C) 137
D) 155
E) 167

2. Aşağıdakilerde hangileri riskin büyüklüğünü hesaplamada etkili değildir?

I. Risk kontrol önlemleri
II. Tehlikelerden etkilenebilecek kişi sayısı
III. Seçilen risk değerlendirme metodolojisi
IV. Zararın potansiyel şiddeti
V. Zararın oluşma olasılığı

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) III ve IV
E) II ve IV

3. Ara dinlenmeleri ve çalışma süreleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) 4 saatten az çalışmalarda ara dinlenmeleri 15 dakikadır
B) Haftalık çalışma süresi en fazla 45 saattir
C) Günlük çalışma süresi en fazla 11 saattir
D) Gece çalışması yapan işçiler kesintisiz 14 saat dinlendirilmelidirler
E) Çocuk ve genç işçiler gece çalıştırılmazlar

4. Çalışanlara verilecek yıllık ücretli izinlerle ilgili hangisi doğrudur?

A) 1-5 yıl (dahil) çalışması olanlara 16 gün
B) 5-15 yıl çalışması olanlara 24 gün
C) 5-15 (dahil) yıl çalışması olanlara 24 gün
D) 15 yıl (dahil) dan fazla çalışması olanlara 26 gün
E) 18 yaşından küçüklere ise 15 günden az olamaz

5. Benzen ve bileşikleri gibi aromatik hidrokarbonlarla yapılan çalışmalarda; solventler, tinerler ve benzerleri ile deri, plastik ve benzerlerinden mamul eşya imalat sanayinde kullanılan her çeşit yapıştırıcı maddelerin içinde bulunan benzen miktarı hacimce en fazla yüzde kaç olmalıdır?

A) 0,01
B) 0,1
C) 0,5
D) 1
E) 5

6. Enerji nakil ve dağıtım hatlarının topraklamaları en fazla hangi sürede muayene, ölçme ve denetlemeye tabi tutulmalı ve ölçüm sonuçlan kaydedilmelidir?

A) 6 ay
B) 1 yıl
C) 2 yıl
D) 3 yıl
E) 5 yıl

7. Biyolojik risk işareti ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. Üçgen şeklindedir.
II. Sarı zemin üzerine siyah piktogramdan oluşan siyah çerçevelidir.
III. Özel bir davranış ya da eylem ifade eder.
IV. Uyarı işaretidir.

A) Yalnız II
B) II ve III
C) I ve II
D) I, III ve IV
E) I, II ve IV

8. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Az tehlikeli sınıfta 2000 kişiden fazla çalışanı olan yerlerde tam zamanlı uzman görevlendirilir
B) Uzmanın eğitim yenilemesi 5 yılda bir yapılır
C) Uzmanın yenileme eğitimi süresi 30 saatten az olamaz
D) Çok tehlikeli sınıflarda ilk yardım ekibi 30 kişiye 1 kişi olarak hesaplanır
E) Az tehlikeli sınıflarda yangınla mücadele ekibi 50 çalışana bir kişi olarak hesaplanır

9. Tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda risk değerlendirilmesi en az kaç yılda bir yenilenmelidir?

A) 2
B) 4
C) 5
D) 6
E) 8

10. Aşağıdakilerden hangisi tahriş edici gazlardandır?

A) Metan
B) Amonyak
C) Karbondioksit
D) Karbon monoksit
E) Oksijen

11. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman istihdamı aşağıdaki işyerlerinden hangisi/hangileri için geçerlidir?

I. Sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerleri
II. Devamlı olarak en az 50 işçi çalışan işyerleri
III. Alt aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerleri
IV. Çok tehlikeli işlerin yapıldığı işyerleri

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II, III ve IV

12. 4857 sayılı İş Kanunu’nun uygulanması bakımından; sanayiden, ticaretten, tarım ve orman işlerinden sayılacak işlerin esasları aşağıdaki Kanun maddelerinden hangisinde belirtilmiştir?

A) 15. Madde
B) 55. Madde
C) 87. Madde
D) 111. Madde
E) 155. Madde

13. Aşağıdakilerden hangisi yüksek detanasyon hızına sahip maddelerdendir?

A) Grafit
B) Nişasta
C) Karbon sülfür
D) Kükürt
E) 1-2 dikloretan

14. Fosseptikler gıda maddelerinin depolandığı veya işlendiği yerlere kaç metreden daha yakın bir yerde yapılmamalıdır?

A) 20
B) 30
C) 50
D) 75
E) 100

15. Sağlık gözetimi sonuçlarına göre çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

A) İşyeri hekiminin
B) İş sağlığı ve güvenliği kurulunun
C) İşveren vekilinin
D) OSGB mesul müdürü
E) İşverenin

16. Eşi iş kazasında ölen kişi aşağıdaki davalardan hangilerini açabilir?

I. Manevi tazminat davası
II. Destekten yoksun kalma tazminatı davası
III. İş göremezlik tazminatı davası
IV. Rücu davası

A) l ve II
B) I ve III
C ) II ve IV
D) II, III, IV
E) Hepsi

17. Eşdeğer gürültü seviyesi aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir?

A) Leq
B) dB(A)
C) Ppeak
D) LEL
E) UEL

18. Kulak zarının yırtılmasına sebep olabilecek gürültü düzeyi kaç desibeldîr?

A) 82
B) 85
C) 87
D) 95
E) 140

19. Kimya endüstrisinde proses dizaynı ve proses işletme esnasında belirli anahtar ve kılavuz kelimeler kullanarak tehlikelerin tanımlanmasına yardımcı olması amacıyla yaygın olarak kullanılan risk değerlendirme metodu aşağıdakilerden hangisidir?

A) HAZOP
B) FMEA
C) ETA
D) FTA
E) JSA

20. İşverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilen meslek hastalığını kaç iş günü içinde yazılı olarak ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 7

Cevaplarınızı buraya tıklayarak forumumuzda yer alan konu içerisinde verebilir ve sorular hakkında tartışabilirsiniz. Başarılar dileriz…

Yorum Bırakın

TÜİSAG - İSG Forum da konuşulan son 10 konu aşağıdaki gibidir ;

İş Güvenliği Uzmanlarının İş Görüşmeleri ( Tarih : 22/01/2017 21:05:42 )

İşyeri Hekimleriyle İlgili Anket Çalışması ( Tarih : 22/01/2017 20:44:52 )

2017’de Daha Sağlıklı Olmak İsteyenler İçin Öneriler ( Tarih : 22/01/2017 18:02:38 )

Çabuk Üşüyenler Dikkat! ( Tarih : 22/01/2017 18:02:38 )

Antibiyotik Enfeksiyonları Tedavi Edemiyor ( Tarih : 22/01/2017 18:02:38 )

Sağlık Bakanlığı Denetimlerinde Sabun Bile Kirli Çıktı ( Tarih : 22/01/2017 18:02:38 )

Kalp Krizini Önceden Haber Veren Tişört ( Tarih : 22/01/2017 18:02:38 )

3 Mandovi Köprüsü Şantiyesinde Feci İş Kazası ( Tarih : 22/01/2017 17:02:58 )

Sigaralar Dolaba Giriyor ( Tarih : 22/01/2017 15:52:38 )

Çok Gülen Çok Yaşıyor ( Tarih : 22/01/2017 15:52:38 )

Loading...

Yandex.Metrica
web analytics